Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Corona Evenementen & Records kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van onze onderneming, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

- Specifieke gegevens die benodigd zijn voor een bepaald doel

 

WAAROM GEGEVENS NODIG HEEFT

Corona Evenementen & Records verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG GEGEVENS BEWAART

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@corona-evenementen.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Corona Evenementen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@corona-evenementen.nl.

 

Corona Evenementen.nl is een website van Corona Evenementen & Records. Wij zijn als volgt te bereiken:

Postadres: Het Engelse Werk 26, 3958 HD  Amerongen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30143202

E-mailadres: info@corona-evenementen.nl